امروز: شنبه تیر 2, 1403

آزمایشگاه میکروبی و فیزیکوشیمیایی

شرکت فن آوران زیست کره

شرکت فن ‌آوران زیست کره در بخش آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات پایش محیط زیستی در منطقه و با داشتن پرسنلی مجرب، موفق به اخذ گواهینامه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در سال 94 گشته و عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌باشد. در حال حاضر با صنایع و بیمارستان‌های مختلف در زمینه پایش آلایندگی‌های زیست محیطی همکاری تنگاتنگی دارد و بعنوان مرکز انجام آزمایش‌های تحقیقاتی و نوآوری‌های آتی و اهداف کلان شرکت و مجموعه عمل می‌نماید.

برخی از مهمترین آزمون های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

 • pH
 • قابلیت هدایت الکتریکی
 • کدورت 
 • کل جامدات معلق خشک شده در103درجه سانتی گراد  (TSS)
 • کل جامدات محلول خشک شده در180 درجه سانتی گراد (TDS)
 • اکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی (COD)
 • اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیولوژیکی (BOD)
 • قلیائیت
 • سختی کل
 • کلسیم
 •  منیزیم
 • کلرید
 • فسفر
 • نیترات
 • نیتریت
 •  سولفات
 •  آمونیاک
 • رنگ
 •  فنل
 • آهن
 • منگنز
 • شمارش کلیه کلی فرم ها
 • شمارش کلی فرم های گرماپای
 • باسیلوس سوبتیلیس
 • ژئو باسیلوس استئارو ترموفیلوس