مهمترین مزایای سیستم های نوین حذف بو و گرد و غبار برای صنایعی مانند تولیدخوراک دام و طیور و آبزیان، کشتارگاه ها، دودکش کارخانجات و …

  • حذف شدن کلیه آلایندگی ها ازخروجی دودکش ها
  • سرمایه گذاری اولیه کم و هزینه تعمیر و نگهداری پایین
  • بازیافت مواد با ارزش از دودکش ها و برگشت آن به چرخه تولید به همراه تامین آب گرم مورد نیاز
  • صرفه جویی در انرژی
  • جایگزین فوق العاده مناسب برای مشعل های گازی بوسوز و اسکرابرها
  • استاندارد سازی صد در صد خروجی دودکش ها مطابق استانداردهای زیست محیطی