امروز: شنبه تیر 2, 1403

افتتاحیه سیستم تصفیه پساب شرکت خمیر مایه و الکل رازی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور جناب آقای دکتر سلاجقه

افتتاحیه سیستم تصفیه پساب شرکت خمیر مایه و الکل رازی  با حضورمعاون رئیس جمهور و  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورجناب آقای دکتر سلاجقه

پیمانکار و مجری: شرکت دانش بنیان فن آوران زیست کره ( به صورت EPCC)

با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، طرح سیستم تصفیه پساب شرکت خمیر مایه و الکل رازی به بهره برداری رسید.  این تصفیه خانه،ظرفیت تصفیه یک هزار متر مکعب در شبانه روز پساب نیشکر و بازچرخانی 100 درصد آب تصفیه شده به چرخه تولید به ظرفیت 850 متر مکعب  را در شبانه روز دارد. از جمله مزایای این تصفیه خانه استحصال 140 تن مواد آلی برای خوراک دام و طیور است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit