• طراحی و ساخت ماشین ­آلات نوین در امر تصفیه پساب به روش ZLD و کاربردی نمودن آن­ها برای تصفیه پساب­ های صنعتی با آلودگی  CODبالای 120000 میلی­گرم در لیتر برای اولین بار در کشور
  • انجام صفر تا صد 80 %پروژه­ های تصفیه پساب صنایع الکل و خمیرمایه کشور مطابق با استانداردسازی زیست محیطی و راه­ اندازی موفق آن­ها برای اولین بار در کشور

  • انجام صفر تا صد پروژه ­های تصفیه پساب صنایع رنگرزی و نساجی کشور مطابق با استانداردسازی زیست محیطی و راه ­اندازی موفق آن­ها برای اولین بار در کشور

  • انجام صفر تا صد پروژه ­های تصفیه شیرابه جایگاه های دفن زباله کشور مطابق با استانداردسازی زیست محیطی و راه­ اندازی موفق آن­ها برای اولین بار در کشور

  • طراحی و ساخت و نصب و راه­ اندازی سیستم­ های حذف بو و گرد و غبار از صنایع معدنی و غذایی و اخذ عنوان فن­ آور برتر در این زمینه

  • طراحی، احداث و اجرای سیستم ­های تلفیقی بیولوژیکی و فیزیکوشیمایی برای صنایعی از جمله صنایع کاغذ و مقوا سازی

  • علاوه بر موارد فوق، بالغ بر 50 مورد سیستم تقطیر، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی در صنایع مختلف غذایی، نساجی، قند و نیشکر و… جزء کارنامه این شرکت می باشد.

   (کلیه موارد فوق طی چند سال اخیر برای اولین بار در سطح کشور توسط این شرکت انجام گرفته است)