مطابق با آخرین تکنولوژی سیستم تغلیظ خط صنایع غذایی، اواپراتورهای نوین به صورت تلفیقی برای تصفیه پساب های صنعتی (با هدف برگشت پساب به چرخه تولید به صورت  آب کاملاً قابل استفاده و استحصال مواد با ارزش از پساب) طراحی و به کار گرفته شد.

این سیستم‌ها به طور کلی متشکل از چندین سپراتور به همراه چندین مبدل بوده که به صورت پیوسته به همدیگر وصل می‌باشند و با هدف استحصال مواد با ارزش پساب و همچنین برگشت آب به چرخه تولید طراحی گردیده است. در این سیستم دبی جریان به نحوی بوده که توزیع جریان به صورت ریزش فیلمی و در مقادیر یکسان بین لوله و تیوب‌ها تقسیم می‌شود و در درون پوسته و محفظه بیرونی بخار داده می‌شود. جهت صرفه‌جویی در میزان آب مصرفی در این سیستم، بخارات کندانس شده به دیگه بخار برگشت داده می‌شوند. از طرف دیگر، پساب پس از گرمایش در مبدل حرارتی اول، وارد محفظه سپراتور شده و از بخارت حاصل از این  بخش جهت گرمایش پساب در مراحل بعدی استفاده می‌شود تا این که مصرف انرژی به حداقل برسد.

در راستای کاربردی نمودن اواپراتورهای نوین تصفیه پساب‌های صنعتی، جهت جلوگیری از رسوب و کف که مشکلات عدیده­ای در صنعت مبدل­ها ایجاد می­کند، با توجه به تجربیات عملیاتی این شرکت و بهره‌گیری از مطالعات و اقدامات در سطح دنیا، اقدامات نوین و شیوه‌های خاص موثری در راهبری به کار گرفته و همچنین تغییراتی در اجزای ماشین ایجاد نموده است، به گونه‌ای که خود دستگاه حین کاربری، عمل خود‌شویی و رسوب‌زدایی را انجام می‌دهد و میزان کف بدون کاربری مواد گران قیمت ضد کف به حداقل می‌رسد

ویژگی های محصول

 

 • سیستم توزیع جریان
 • سیستم خلاء
 • تیوب ها
 • سیستم پمپ ها
 • سیستم کندانسور
 • سپراتورها
 • خطوط انتقال و سیستم پمپاژ

ویژگی های فن آورانه سیستم نوین تصفیه پساب های صنعتی

 • بهترین کیفیت محصول
 • راندمان بالا
 • حداقل رسوب در لوله‌ها
 • زمان تماس کوتاه با محصول
 • عملیات انعطافپذیر
 • اتوماسیون و کنترل ساده فرآیند
 • هزینه راه‌اندازی کم‌تر
 • ضریب انتقال حرارتی بالا و در نتیجه طراحی با کم ترین فضای ممکن

 امتیازات منحصر  به فرد محصول

 • امکان طراحی مناسب با نوع پساب و میزان دبی پساب
 • بالا بودن عمر مفید سیستم
 • کاربری زمین کم
 • مطابقت با کلیه استانداردهای زیست محیطی
 • برگشت سرمایه طی 1 یا  2 سال اول
 • عدم استفاده از هرگونه مواد شیمیایی و عدم تولید آلایندگی ثانویه مانند لجن
 • اتوماسیون و کنترل ساده فرآیند با مصرف انرژی کم
 • جداسازی مواد با ارزش احتمالی از  پساب و برگشت آب به چرخه تولید 
 • کمک به حفظ منابع آبی کشور از طریق بازچرخانی آب
 • مصرف انرژی کمتر به دلیل استفاده از سیستم خلاء و بکارگیری بخار محصول به عنوان انرژی مراحل بعد